Revízie

Ponúka odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/09 Z. z..

Revízie vykonávame na zdvíhacích zariadeniach skupiny: Aa, Ab, Ba1, Ba2, Bb, Bc2, Bf

Rozdelenie technických zariadení zdvíhacích v zmysle prílohy č. 1 časť II. vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Aa – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu

Ab – pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m

Ba1 – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane

Ba2 – vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien

Bb – zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie

Bc2 – zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)

Bf – zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m